godlo


FRATERNIA

ŚW. JACKA ODROWĄŻA

W TARNOBRZEGU

patron fraterni

button
button button button button button


Salve Regina (łac. Witaj Królowo) – antyfona ku czci Najświętszej Maryi Panny, śpiewana w Kościele katolickim od Najświętszej Trójcy aż do Adwentu. Antyfona ta jest często używana w czasie pogrzebów.
W naszym Zakonie śpiewana jest po nieszporach. Według Tradycji bł. Sadok i towarzysze — Sandomierscy Dominikańscy Męczennicy śpiewali tę pieśń w chwili śmierci. W Sandomierzu jedno ze wzgórz i ulica noszą nazwę Salve Regina.

Wersja łacińska
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Fra Angelico

Tłumaczenie

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Wersja mp3 antyfony  wykonaniu Braci Kaznodziejów

Powrót
Copyright 2015 fra Sadok OPs