godlo


FRATERNIA

ŚW. JACKA ODROWĄŻA

W TARNOBRZEGU

patron fraterni

button
buttonbuttonbuttonbuttonbutton

Tercjarze, Dominikanie Świeccy, Trzeci Zakon, Świeccy Zakonu Kaznodziejskiego...

Zakon Dominikański składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich ( Pierwszy, Drugi i Trzeci Zakon). Gałąź świecka funkcjonuje w oparciu o zatwierdzoną przez Generała Zakonu oraz Kongregację ds. Zakonów i Instytutów Świeckich Regułę Fraterni Świeckich św. Dominika, w której czytamy, że "niektórzy (...), natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia (profesje). Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę". (Reguła, I. 2.)
Takie wspólnoty zakonne nazywa się fraterniami. Fraternie zrzeszają osoby obu płci, w różnym wieku i stanie. Łączy nas pragnienie czerpania z tradycji i włączanie się w apostolską misję Zakonu, wspólną dla całej naszej dominikańskiej rodziny. Do istoty naszego powołania należy również troska o jedność chrześcijan i dialog z niechrześcijanami oraz niewierzącymi.

godlo zakonu

Żyjemy życiem konsekrowanym w świecie, pełniąc różne role w naszych świeckich środowiskach, dzięki czemu mamy możliwość dotarcia z Ewangelią tam, gdzie nie mogą dotrzeć bracia i mniszki.
Na znak przynależności do Zakonu Dominikańskiego podczas uroczystości i rekolekcji zamkniętych ubieramy habity dominikańskie. Zawsze nosimy pod ubraniem mały, biały szkaplerz, który może być zastąpiony specjalnym medalikiem, a na zewnątrz znaczki lub krzyżyki dominikańskie


Powrót Copyright (C) 2014 - 2019 fra Sadok OP