godlo


FRATERNIA

ŚW. JACKA ODROWĄŻA

W TARNOBRZEGU

patron fraterni

button
button button button button button

SEMPER STUDERE

Dominik
Postulat *
Nowicjat *
Pierwsza profesja czasowa *
Druga profesja czasowa *
Trzecia profesja czasowa *
Profesi wieczyści *


Powrót
Copygight (C) 2014 - 2019 fra Sadok OP