godlo


FRATERNIA

ŚW. JACKA ODROWĄŻA

W TARNOBRZEGU

patron fraterni

button
button button button button button

Responsorium "O spem miram..."

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Ciebie, kiedy przybliżał się Twój zgon, że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

dominikański krzyż

O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus,
dum post mortem promisisti te profuturum fratribus:

Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus. (T.P. Alleluja)

Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus,
nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus.

Imple Pater...

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

V. Ora pro nobis, beate Pater Dominice 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
(T. P. Alleluia)

Oremus:
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici, Confessoris tui, Patris nostri, illuminare dignatus es meritis et doctrinis: concede ut ejus intercessione temporalibus non destituatur auxiliis  et spiritualibus semper proficiat incrementis: Per Christum Dominum nostrum 
Amen.

Powrót
Copygight 2015 fra Sadok OPs